Actueel

De eIDAS-Verordening per 01-07-2016

De eIDAS-Verordening per 01-07-2016

14/07/2016
Sinds 1 juli j.l. is de eIDAS-Verordening (Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) van kracht. Deze Verordening brengt door de invoering van nieuwe verplichtingen belangrijke veranderingen voor aanbieders van elektronische identificatiemiddelen en bepaalde vertrouwensdiensten (trust services).
De Rechtspraak moderniseert

De Rechtspraak moderniseert

11/03/2016
De Rechtspraak gaat mee met haar tijd en wil toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker worden voor rechtzoekenden en ketenpartners. Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat omslachtige formele procedures die veel tijd en geld kosten, over een paar jaar tot het verleden behoren. Daar komt een eenvoudige en begrijpelijke procedure voor terug: een digitale procedure. Programma KEI Toezicht is verantwoordelijk voor de rechtsgebieden faillissementen, schuldsaneringen, surseances, curatelen, bewinden en mentorschappen. In deze rechtsgebieden heeft de rechter een toezichthoudende taak.
Per 1 januari 2016 is de btw alleen nog als Serviceberichten Aanslag verkrijgbaar

Per 1 januari 2016 is de btw alleen nog als Serviceberichten Aanslag verkrijgbaar

28/01/2016
De Belastingdienst verstuurt per 1 januari 2016 geen elektronische kopieaanslagen meer voor de btw. De keuze voor elektronische kopieaanslagen komt te vervallen
Brief KvK aan intermediairs over verplichtstelling elektronisch deponeren jaarrekening

Brief KvK aan intermediairs over verplichtstelling elektronisch deponeren jaarrekening

28/01/2016
Vanaf boekjaar 2016 kunnen alle bedrijven, die verplicht zijn om de jaarrekening te deponeren, dit alleen nog elektronisch doen.
Nieuw KvK-nummer heeft gevolgen voor machtigingsregistraties

Nieuw KvK-nummer heeft gevolgen voor machtigingsregistraties

28/01/2016
Als u gebruik maakt van SBR, dan beschikt u over een PKIoverheids services servercertificaat. Moet u dit certificaat vernieuwen en heeft u een nieuw KvK-nummer? Dan heeft dit gevolgen voor uw machtigingsregistraties voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag, gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>