BAG

Basisregistraties adressen en gebouwen

De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit hiervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van BAG.

Certificaten t.b.v. BAG

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 levert ESG de sleutelparen.
Aanvragen