Certification Practice Statement (CPS)

Op deze pagina vindt u de links naar formele documenten die onderdeel uitmaken van de contractuele verhouding tussen ESG de electronische signatuur BV en haar klanten. De belangrijkste documenten zijn de Certification Practice Statement (CPS) en de Algemene (Leverings)Voorwaarden (AV).

Deze documenten bevatten de richtlijnen, met de daarbij behorende rechten en plichten, voor het gebruik van de door ESG uitgegeven certificaten. Voor het correct functioneren van het afsprakenstelsel 'PKI voor de overheid' dienen alle betrokkenen zich aan de eisen van het stelsel te conformeren.

Op last van de Certificate Policy (CP) van PKIoverheid is deze CPS derhalve een onderdeel van de contractuele afspraken over de verstrekking en het gebruik van certificaten en is een aanvulling op de Algemene en Bijzondere (Leverings)Voorwaarden (AV) voor de dienstverlening van ESG de electronische signatuur BV.

Deze versie bevat naast de richtlijnen voor de certificaten in het domein "Overheid, Bedrijven en Organisaties" ook de richtlijnen voor de domeinen "Burger" en "Services".

Certification Practice Statement (CPS) - Actuele versie

Certification Practice Statement 7.4

PKI Disclosure Statement (PDS) - Actuele versie

PKI Disclosure Statement 1.1

Algemene (leverings)Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden 1.9