Beste Klant,

Met het publiceren van de nieuwe Europese Verordening (eIDAS) kan ESG per 1 juli 2017 geen PKIoverheid G2 certificaten meer produceren. Door omstandigheden is ESG niet in staat om binnen de gestelde termijn over te gaan naar de nieuwe PKIoverheid G3 certificaten.

Om de continuïteit en kwaliteit van uw certificaten te waarborgen, brengen wij het beheer van de bestaande certificaten onder bij KPN. KPN is een gerenommeerde leverancier van PKIoverheid certificaten met een lange staat van dienst. ESG wil u, als onze trouwe klant, dus zeer adviseren om nieuwe- of verlengingsaanvragen bij KPN in te dienen.

Wat betekent dit voor u?

Alle reeds uitgegeven certificaten blijven geldig tot het einde van de geldigheidsperiode van 3, 2 of 1 jaar. ESG zal als Trust Service Provider blijven bestaan maar geeft geen nieuwe certificaten meer uit. Daarnaast neemt KPN - in opdracht van ons - de operationeel taken over van ESG. Nadere informatie vindt u op https://certificaat.kpn.com/toepassingen/esg.

Om toch de continuïteit van uw certificaten te waarborgen hebben wij KPN bereid gevonden de levering van nieuwe certificaten van ESG over te nemen. Meer informatie over bestellen van certificaten bij KPN vindt u op: https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten

Voor het vernieuwen van uw certificaten en alle andere vragen, cq klachten of informatie kunt u terecht bij KPN die u graag verder helpen:

Full Service alternatief

U kunt ook gebruikmaken van de full-service dienstverlening van PKIpartners (partner van KPN en sinds 2011 van ESG), zij dragen zorg voor een naadloze overstap voor elk soort certificaat. De eenvoudigste manier is het contactformulier invullen op https://www.pkipartners.nl/contact/ .PKIpartners neemt dan contact met u op. In het geval van spoed, kunt u dit aangeven op het contactformulier.

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Met een vriendelijke groet,
ESG de Electronische Signatuur B.V.
Will Kamminga Directeur.

Certification Practice Statement (CPS)

Op deze pagina vindt u de links naar formele documenten die onderdeel uitmaken van de contractuele verhouding tussen ESG de electronische signatuur BV en haar klanten. De belangrijkste documenten zijn de Certification Practice Statement (CPS) en de Algemene (Leverings)Voorwaarden (AV).

Deze documenten bevatten de richtlijnen, met de daarbij behorende rechten en plichten, voor het gebruik van de door ESG uitgegeven certificaten. Voor het correct functioneren van het afsprakenstelsel 'PKI voor de overheid' dienen alle betrokkenen zich aan de eisen van het stelsel te conformeren.

Op last van de Certificate Policy (CP) van PKIoverheid is deze CPS derhalve een onderdeel van de contractuele afspraken over de verstrekking en het gebruik van certificaten en is een aanvulling op de Algemene en Bijzondere (Leverings)Voorwaarden (AV) voor de dienstverlening van ESG de electronische signatuur BV.

Deze versie bevat naast de richtlijnen voor de certificaten in het domein "Overheid, Bedrijven en Organisaties" ook de richtlijnen voor de domeinen "Burger" en "Services".

Certification Practice Statement (CPS) - Actuele versie

Certification Practice Statement 7.7
Certification Practice Statement 7.7 EN

PKI Disclosure Statement (PDS) - Actuele versie

PKI Disclosure Statement 1.1

Algemene (leverings)Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden 1.9

Privacy Stament

Privacy Stament 0.3