BV BSN

Beheervoorziening Burgerservicesnummer

De Beheervoorziening BSN (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registraties (GBA en de toekomstige Registratie Niet-ingezetenen (RNI)). Ook regelt de Beheervoorziening de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen. Dit voor verificatie van identiteit aan het loket.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van BV BSN.

Certificaten t.b.v. BV BSN

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 genereert ESG de sleutelparen.
Aanvragen