Grüne Punkt

Vollständigkeitserklärung (VE) voor verpakkingen

Volgens paragraaf 10 van de VerpackV moeten alle bedrijven die grote hoeveelheid verpakkingen naar Duitsland exporteren jaarlijks een Vollständigkeitserklärung bij de Duitse IHK (Industrie- und Handelskammer) deponeren.

Het gaat hierbij om bedrijven die verpakkingen voor het eerst in Duitsland in omloop brengen en meer dan 80 ton glas, 50 ton papier of 30 ton plastic, blik of aluminium gebruiken. Na het opstellen van de VE controleert een accountant, belastingadviseur of beëdigd expert deze verklaring en ondertekenen zij die met elektronische handtekening. Het bedrijf stuurt de verklaring vervolgens naar de IHK.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van VE-Register (DE).

Certificaten t.b.v. Grüne Punkt - Vollständigkeitserklärung

PKIoverheid Persoongebonden Beroepscertificaat (Onweerlegbaarheid)
Persoonsgebonden beroepscertificaten leveren wij op smartcard (SSCD) met een geldigheid van 3 jaar.
Aanvragen
PKIoverheid Persoongebonden Organisatie Certificaat (Onweerlegbaarheid)
Persoonsgebonden beroepscertificaten leveren wij op smartcard (SSCD) met een geldigheid van 3 jaar.
Aanvragen