HOI-online

NIVRA en NOvAA (NBA) beroepscertificaat

HOI, het Instituut voor Media Auditing, verzamelt en publiceert vier keer per jaar kwartaaloplagecijfers van aangesloten titels. Eens per jaar verzamelt en publiceert HOI door openbare (AA/RA) accountants gecertificeerde jaaroplagecijfers van deze titels.
Bij aanmelding van een titel moet een goedkeurend assurance-rapport door een openbare (AA/RA) accountant opgesteld worden over het aanmeldingskwartaal.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van HOI-online.

 

Certificaten t.b.v. HOI-online

PKIoverheid Persoongebonden Beroepscertificaat (Onweerlegbaarheid)
Persoonsgebonden beroepscertificaten leveren wij op smartcard (SSCD) met een geldigheid van 3 jaar.
Aanvragen