Beste Klant,

Met het publiceren van de nieuwe Europese Verordening (eIDAS) kan ESG per 1 juli 2017 geen PKIoverheid G2 certificaten meer produceren. Door omstandigheden is ESG niet in staat om binnen de gestelde termijn over te gaan naar de nieuwe PKIoverheid G3 certificaten.

Om de continuïteit en kwaliteit van uw certificaten te waarborgen, brengen wij het beheer van de bestaande certificaten onder bij KPN. KPN is een gerenommeerde leverancier van PKIoverheid certificaten met een lange staat van dienst. ESG wil u, als onze trouwe klant, dus zeer adviseren om nieuwe- of verlengingsaanvragen bij KPN in te dienen.

Wat betekent dit voor u?

Alle reeds uitgegeven certificaten blijven geldig tot het einde van de geldigheidsperiode van 3, 2 of 1 jaar. ESG zal als Trust Service Provider blijven bestaan maar geeft geen nieuwe certificaten meer uit. Daarnaast neemt KPN - in opdracht van ons - de operationeel taken over van ESG. Nadere informatie vindt u op https://certificaat.kpn.com/toepassingen/esg.

Om toch de continuïteit van uw certificaten te waarborgen hebben wij KPN bereid gevonden de levering van nieuwe certificaten van ESG over te nemen. Meer informatie over bestellen van certificaten bij KPN vindt u op: https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten

Indien u graag persoonlijk contact met KPN wilt over de verlenging van uw certificaat of aanvullende informatie over KPN certificaten, kunt u contact opnemen met:

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Met een vriendelijke groet,
ESG de Electronische Signatuur B.V.
Will Kamminga Directeur.

TMV

Terugmeldvoorziening GBA

Een belangrijk kenmerk van de GBA als basisregistratie is, naast verplicht gebruik, de terugmeldplicht voor bestuursorganen die afnemer zijn van authentieke GBA-gegevens. Afnemers kunnen in dit verband zowel binnen- als buitengemeentelijke afnemers zijn.

Doordat de afnemers de authentieke gegevens uit de GBA horen te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken, mogen ze er ook vanuit gaan dat deze set van gegevens juist is. Is er "gerede twijfel" aan de juistheid van actuele authentieke gegevens? In dat geval is een afnemer verplicht tot terugmelding aan de GBA.

Gemeenten zijn, als houders van de GBA, verplicht  terugmeldingen adequaat te onderzoeken en, als dat nodig is, de gegevens te corrigeren. Zo werken de afnemers van de basisregistratie personen zelf mee aan de bevordering van de kwaliteit van de gegevens in de GBA.

De terugmeldvoorziening is een integraal onderdeel van het GBA-stelsel. Het terugmelden is per 1 januari 2010 verplicht.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van TMV.

Certificaten t.b.v. TMV

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 levert ESG de sleutelparen.
Aanvragen