UWV

Digi-ZSM

In sommige gevallen ontvangt uw werknemer een uitkering tijdens verzuim. Met Digi-ZSM geeft u deze verzuimmeldingen digitaal door aan UWV. Het gaat hierbij om de volgende meldingen:

  • Ziekteaangifte in verband met langdurig verzuim (42 weken);
  • Betermelding na langdurig verzuim (42 weken);
  • Ziekteaangifte bij een Ziektewet-uitkering;
  • Betermelding na een Ziektewet-uitkering;
  • Aanvraag WAZO-uitkering (zwangerschapsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof).

U kunt deze meldingen op 2 verschillende manieren doen:

  • via de Verzuimmelder;
  • via Digipoort.

Verzuimmelder
Met de Verzuimmelder kunt u op ieder moment vanaf elke computer uw verzuimmeldingen doorgeven. U vindt de Verzuimmelder op het werkgeversportaal.

Digipoort
Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid. Via deze weg is het mogelijk om een verzuimmelding in uw eigen administratiesysteem ook direct door te geven aan UWV. De koppeling tussen uw systeem en dat van UWV komt tot stand via software.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van UWV Digi-ZSM.

Certificaten t.b.v. UWV Digi-ZSM (Digipoort)

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 levert ESG de sleutelparen.
Aanvragen
PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#7 / PKCS#10
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#7 maakt u zelf een Certificate Signing Request (CSR / PKCS#10) aan.
Aanvragen