WKPB (gemeenten)

Landelijke Voorziening Wkpb (Gemeenten)

Dit is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) onroerende zaken. Deze wet is opgesteld om eenvoudiger volledige informatie te verkrijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dit door de introductie van een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Wkpb.

 

Certificaten t.b.v. Wkpb (Gemeenten)

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 levert ESG de sleutelparen.
Aanvragen