WKPB (niet gemeenten)

Wkpb (niet gemeenten)

Dit is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) onroerende zaken. Deze wet is opgesteld om eenvoudiger volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dit door de introductie van een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Wkpb.

 

Certificaten t.b.v. Wkpb (niet gemeenten)

PKIoverheid Persoongebonden Organisatie Certificaat (Onweerlegbaarheid)
Persoonsgebonden beroepscertificaten leveren wij op smartcard (SSCD) met een geldigheid van 3 jaar.
Aanvragen