Beste Klant,

Met het publiceren van de nieuwe Europese Verordening (eIDAS) kan ESG per 1 juli 2017 geen PKIoverheid G2 certificaten meer produceren. Door omstandigheden is ESG niet in staat om binnen de gestelde termijn over te gaan naar de nieuwe PKIoverheid G3 certificaten.

Om de continuïteit en kwaliteit van uw certificaten te waarborgen, brengen wij het beheer van de bestaande certificaten onder bij KPN. KPN is een gerenommeerde leverancier van PKIoverheid certificaten met een lange staat van dienst. ESG wil u, als onze trouwe klant, dus zeer adviseren om nieuwe- of verlengingsaanvragen bij KPN in te dienen.

Wat betekent dit voor u?

Alle reeds uitgegeven certificaten blijven geldig tot het einde van de geldigheidsperiode van 3, 2 of 1 jaar. ESG zal als Trust Service Provider blijven bestaan maar geeft geen nieuwe certificaten meer uit. Daarnaast neemt KPN - in opdracht van ons - de operationeel taken over van ESG. Nadere informatie vindt u op https://certificaat.kpn.com/toepassingen/esg.

Om toch de continuïteit van uw certificaten te waarborgen hebben wij KPN bereid gevonden de levering van nieuwe certificaten van ESG over te nemen. Meer informatie over bestellen van certificaten bij KPN vindt u op: https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten

Voor het vernieuwen van uw certificaten en alle andere vragen, cq klachten of informatie kunt u terecht bij KPN die u graag verder helpen:

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Met een vriendelijke groet,
ESG de Electronische Signatuur B.V.
Will Kamminga Directeur.

Gekwalificeerde digitale handtekening

Een geschreven handtekening kent iedereen en is de normaalste zaak van de wereld. Maar wie heeft nu daadwerkelijk getekend? Daar moet een rechter bij komen om dat vast te stellen.

Sinds mei 2003 heeft heel Europa een wet op de digitale handtekening aangenomen. Elk land heeft deze in zijn eigen wetgeving opgenomen. De wet geeft een duidelijke omschrijving waaraan een digitale handtekening moet voldoen. Hiermee heeft de digitale handtekening een hoge rechtsgeldigheid. Daarom spreken we ook van een ‘gekwalificeerde handtekening. Genoemd’. De handtekening is onweerlegbaar.

Door de gebruikte technologie is het ook een mooie bijkomstigheid dat met de digitale handtekening ook de inhoud van het document is gewaarborgd. Veranderingen aangebracht na handtekening worden direct gedetecteerd. Frauderen is haast onmogelijk.

De digitale handtekening leveren wij als certificaat op een smartcard. U verzint een eigen PINcode en namaak is dan uitgesloten. Met een simpel en goedkoop softwarepakket kunt u ook een pdf ondertekenen.

We kennen drie soorten gekwalificeerde handtekeningen:

  • Een Burgercertificaat. Dat is een persoonlijke handtekeningcertificaat.
  • Een Beroepscertificaat. In dit certificaat staan geregistreerde beroepen. Hiermee levert u het bewijs dat u uw beroep mag uitoefenen. Voorbeelden zijn notarissen, accountants, deurwaarders en advocaten.
  • Een Organisatiecertificaat. Een certificaat waarmee u een specifiek persoon namens uw organisatie machtigt om documenten te ondertekenen.

Bovenstaande certificaten noemen we ook wel persoonsgebonden certificaten. Er is altijd een persoon bij betrokken.

Het is niet altijd nodig om digitale documenten ‘zwaar’ te ondertekenen. Aangeven dat de inhoud van het document authentiek en integer is kan ook.

Met een geavanceerde handtekening. Even rechtsgeldig als een geschreven handtekening. Overigens kunt u hiermee ook uw e-mail ondertekenen. Om die reden wordt het certificaat ook wel het vertrouwelijkheidcertificaat genoemd. Het geeft vertrouwen in de brief en de e-mail.

Wilt u een nog meer verregaande vertrouwelijkheid dan kunt uw documenten versleutelen. Ook hier is het gebruik van een simpel softwarepakket voldoende.

Een laatste variant is een certificaat om aan te tonen dat je authentiek bent. U kunt dit nu digitaal bewijzen en op basis daarvan toegang verlenen of krijgen tot computer, netwerk, deuren, social media etc.

Voor alles geldt dat u in feite digitaal bewijst dat u de betreffende handeling mag verrichten. Mooi toch!