Gekwalificeerde digitale handtekening

Een geschreven handtekening kent iedereen en is de normaalste zaak van de wereld. Maar wie heeft nu daadwerkelijk getekend? Daar moet een rechter bij komen om dat vast te stellen.

Sinds mei 2003 heeft heel Europa een wet op de digitale handtekening aangenomen. Elk land heeft deze in zijn eigen wetgeving opgenomen. De wet geeft een duidelijke omschrijving waaraan een digitale handtekening moet voldoen. Hiermee heeft de digitale handtekening een hoge rechtsgeldigheid. Daarom spreken we ook van een ‘gekwalificeerde handtekening. Genoemd’. De handtekening is onweerlegbaar.

Door de gebruikte technologie is het ook een mooie bijkomstigheid dat met de digitale handtekening ook de inhoud van het document is gewaarborgd. Veranderingen aangebracht na handtekening worden direct gedetecteerd. Frauderen is haast onmogelijk.

De digitale handtekening leveren wij als certificaat op een smartcard. U verzint een eigen PINcode en namaak is dan uitgesloten. Met een simpel en goedkoop softwarepakket kunt u ook een pdf ondertekenen.

We kennen drie soorten gekwalificeerde handtekeningen:

  • Een Burgercertificaat. Dat is een persoonlijke handtekeningcertificaat.
  • Een Beroepscertificaat. In dit certificaat staan geregistreerde beroepen. Hiermee levert u het bewijs dat u uw beroep mag uitoefenen. Voorbeelden zijn notarissen, accountants, deurwaarders en advocaten.
  • Een Organisatiecertificaat. Een certificaat waarmee u een specifiek persoon namens uw organisatie machtigt om documenten te ondertekenen.

Bovenstaande certificaten noemen we ook wel persoonsgebonden certificaten. Er is altijd een persoon bij betrokken.

Het is niet altijd nodig om digitale documenten ‘zwaar’ te ondertekenen. Aangeven dat de inhoud van het document authentiek en integer is kan ook.

Met een geavanceerde handtekening. Even rechtsgeldig als een geschreven handtekening. Overigens kunt u hiermee ook uw e-mail ondertekenen. Om die reden wordt het certificaat ook wel het vertrouwelijkheidcertificaat genoemd. Het geeft vertrouwen in de brief en de e-mail.

Wilt u een nog meer verregaande vertrouwelijkheid dan kunt uw documenten versleutelen. Ook hier is het gebruik van een simpel softwarepakket voldoende.

Een laatste variant is een certificaat om aan te tonen dat je authentiek bent. U kunt dit nu digitaal bewijzen en op basis daarvan toegang verlenen of krijgen tot computer, netwerk, deuren, social media etc.

Voor alles geldt dat u in feite digitaal bewijst dat u de betreffende handeling mag verrichten. Mooi toch!

Nu nog het aanvragen:
Klik hier om naar ons bestelportaal te gaan