PIVA-V

Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba

Om de gegevensverstrekking uit de bevolkingsadministraties van Caribisch Nederland zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een centraal bestand opgebouwd met een kopie van alle persoonslijsten die ook in de drie PIVA’s van Caribisch Nederland aanwezig zijn. Het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert deze zogenoemde ‘PIVA-V’.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van PIVA-V.

Certificaten t.b.v. PIVA-V

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 levert ESG de sleutelparen.
Aanvragen