Beste Klant,

Met het publiceren van de nieuwe Europese Verordening (eIDAS) kan ESG per 1 juli 2017 geen PKIoverheid G2 certificaten meer produceren. Door omstandigheden is ESG niet in staat om binnen de gestelde termijn over te gaan naar de nieuwe PKIoverheid G3 certificaten.

Om de continuïteit en kwaliteit van uw certificaten te waarborgen, brengen wij het beheer van de bestaande certificaten onder bij KPN. KPN is een gerenommeerde leverancier van PKIoverheid certificaten met een lange staat van dienst. ESG wil u, als onze trouwe klant, dus zeer adviseren om nieuwe- of verlengingsaanvragen bij KPN in te dienen.

Wat betekent dit voor u?

Alle reeds uitgegeven certificaten blijven geldig tot het einde van de geldigheidsperiode van 3, 2 of 1 jaar. ESG zal als Trust Service Provider blijven bestaan maar geeft geen nieuwe certificaten meer uit. Daarnaast neemt KPN - in opdracht van ons - de operationeel taken over van ESG. Nadere informatie vindt u op https://certificaat.kpn.com/toepassingen/esg.

Om toch de continuïteit van uw certificaten te waarborgen hebben wij KPN bereid gevonden de levering van nieuwe certificaten van ESG over te nemen. Meer informatie over bestellen van certificaten bij KPN vindt u op: https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten

Voor het vernieuwen van uw certificaten en alle andere vragen, cq klachten of informatie kunt u terecht bij KPN die u graag verder helpen:

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Met een vriendelijke groet,
ESG de Electronische Signatuur B.V.
Will Kamminga Directeur.

PKIoverheid Persoonsgebonden Beroepscertificaten

PKIoverheid Persoonsgebonden Beroepscertificaten worden voorzien van de volgende gegevens van de certificaathouder: naam, erkend beroep en optioneel het e-mailadres.

Beroep certificaten worden uitgegeven in de volgende 3 varianten:

Authenticiteit (ook wel: Identificatie / authenticatie)

  • Als u een bericht verstuurt, kan de ontvanger controleren wie de zender is. Zo weet de geadresseerde zeker dat ú het bericht heeft gestuurd en niemand anders.
  • U wilt toegang tot een afgeschermd deel van een website. Dat kan alleen als u zich elektronisch aanmeldt. Op het moment dat u wordt herkend, krijgt u toegang tot dat gedeelte van de website.

Onweerlegbaarheid (ook wel: Gekwalificeerde elektronische handtekening)

  • Plaats een elektronische handtekening om een akkoord te geven op een elektronisch document of e-mail. De lezer van het document of de e-mail kan uw handtekening vervolgens controleren.

Vertrouwelijkheid (ook wel: Versleuteling)

  • Versleutel de inhoud van een te versturen bericht, zodat de inhoud onleesbaar wordt voor derden. Bepaal vervolgens zelf wie de versleutelde informatie kan ontcijferen en lezen.

Maak gebruik van een elektronisch certificaat om betrouwbare communicatie via internet mogelijk te maken. Met behulp van dit elektronische certificaat wordt de digitale communicatie namelijk gecontroleerd zodat duidelijk wordt dat alleen u die handeling heeft kunnen uitvoeren. Met PKI wordt er een relatie tot stand gebracht tussen u en een door u uitgevoerde handeling.

Als authentiek bewijs van vermelding van een erkend beroep in het certificaat geldt:

  • ofwel een geldig bewijs van inschrijving in een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijk geregeld tuchtrecht van toepassing is;
  • ofwel een geldig bewijs (b.v. een vergunning) dat aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van het beroep wordt voldaan.Onder geldig bewijs wordt verstaan een bewijs dat niet is verlopen of (voorlopig is) ingetrokken.

Ga direct naar het aanvraag portaal