PKIoverheid Persoonsgebonden Beroepscertificaten

PKIoverheid Persoonsgebonden Beroepscertificaten worden voorzien van de volgende gegevens van de certificaathouder: naam, erkend beroep en optioneel het e-mailadres.

Beroep certificaten worden uitgegeven in de volgende 3 varianten:

Authenticiteit (ook wel: Identificatie / authenticatie)

  • Als u een bericht verstuurt, kan de ontvanger controleren wie de zender is. Zo weet de geadresseerde zeker dat ú het bericht heeft gestuurd en niemand anders.
  • U wilt toegang tot een afgeschermd deel van een website. Dat kan alleen als u zich elektronisch aanmeldt. Op het moment dat u wordt herkend, krijgt u toegang tot dat gedeelte van de website.

Onweerlegbaarheid (ook wel: Gekwalificeerde elektronische handtekening)

  • Plaats een elektronische handtekening om een akkoord te geven op een elektronisch document of e-mail. De lezer van het document of de e-mail kan uw handtekening vervolgens controleren.

Vertrouwelijkheid (ook wel: Versleuteling)

  • Versleutel de inhoud van een te versturen bericht, zodat de inhoud onleesbaar wordt voor derden. Bepaal vervolgens zelf wie de versleutelde informatie kan ontcijferen en lezen.

Maak gebruik van een elektronisch certificaat om betrouwbare communicatie via internet mogelijk te maken. Met behulp van dit elektronische certificaat wordt de digitale communicatie namelijk gecontroleerd zodat duidelijk wordt dat alleen u die handeling heeft kunnen uitvoeren. Met PKI wordt er een relatie tot stand gebracht tussen u en een door u uitgevoerde handeling.

Als authentiek bewijs van vermelding van een erkend beroep in het certificaat geldt:

  • ofwel een geldig bewijs van inschrijving in een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijk geregeld tuchtrecht van toepassing is;
  • ofwel een geldig bewijs (b.v. een vergunning) dat aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van het beroep wordt voldaan.Onder geldig bewijs wordt verstaan een bewijs dat niet is verlopen of (voorlopig is) ingetrokken.

Ga direct naar het aanvraag portaal