TMV

Terugmeldvoorziening GBA

Een belangrijk kenmerk van de GBA als basisregistratie is, naast verplicht gebruik, de terugmeldplicht voor bestuursorganen die afnemer zijn van authentieke GBA-gegevens. Afnemers kunnen in dit verband zowel binnen- als buitengemeentelijke afnemers zijn.

Doordat de afnemers de authentieke gegevens uit de GBA horen te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken, mogen ze er ook vanuit gaan dat deze set van gegevens juist is. Is er "gerede twijfel" aan de juistheid van actuele authentieke gegevens? In dat geval is een afnemer verplicht tot terugmelding aan de GBA.

Gemeenten zijn, als houders van de GBA, verplicht  terugmeldingen adequaat te onderzoeken en, als dat nodig is, de gegevens te corrigeren. Zo werken de afnemers van de basisregistratie personen zelf mee aan de bevordering van de kwaliteit van de gegevens in de GBA.

De terugmeldvoorziening is een integraal onderdeel van het GBA-stelsel. Het terugmelden is per 1 januari 2010 verplicht.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van TMV.

Certificaten t.b.v. TMV

PKIoverheid SSL / Server certificaat PKCS#12
Bij aanvraag van een certificaat op basis van PKCS#12 levert ESG de sleutelparen.
Aanvragen