Encryptie (Vertrouwelijkheid)

Wanneer u te maken hebt met vertrouwelijke informatie kan het nodig zijn om die informatie te versleutelen. Versleutelde informatie kunt u alleen ontsleutelen als u beschikt over het juiste certificaat voor vertrouwelijkheid. Versleutelen is mogelijk bij het verzenden van vertrouwelijke berichten of bij het bewaren van vertrouwelijke informatie. Versleutelen / ontsleutelen heet ook wel encryptie / decryptie.

Bij het verzenden van vertrouwelijke informatie is het de bedoeling dat alleen de ontvanger van de e-mail de tekst kan versleutelen. Tijdens het opstellen van het e-mail-bericht kunt u aangeven dat het bericht (inclusief de bijlagen) moet worden versleuteld. Bij het aanmaken van deze e-mail heeftu het certificaat voor vertrouwelijkheid van de ontvanger nodig. In de adreslijst van uw e-mail-pakket zijn deze certificaten opgenomen. Als u geen certificaat van de ontvanger hebt, moet u dat eerst opvragen. Zodra u hebt aangegeven het bericht te willen verzenden controleert het e-mail-pakket de geldigheid van het certificaat. Als het certificaat is verlopen krijgt u daarvan een melding; in dat geval kunt u er voor kiezen de verzending te staken. Een verzonden versleuteld bericht is alleen te lezen door de ontvanger. In de lijst van "verzonden berichten" vindt u een kopie van het versleutelde bericht, dat is versleuteld met uw eigen certificaat voor vertrouwelijkheid, zodat u de inhoud zelf terug kunt lezen.

Als een ander u een versleutelde e-mail stuurt ziet u dat bij ontvangst. In het e-mail-pakket is versleutelde post duidelijk te herkennen. Als u het versleutelde bericht wilt openen moet u uw smartcard gebruiken. Daarop staat immers de sleutel die u nodig heeft om te kunnen ontsleutelen. Als u de bijbehorende pincode intikt, start het proces van ontsleutelen. De toepassing controleert eerst de geldigheid van het certificaat en geeft daarvan eventueel een melding. Als u het juiste certificaat met bijbehorende pincode hebt gebruikt, volgt de ontsleuteling en kunt u het bericht lezen.

E-Mail

Met behulp van de meegeleverde middleware of Aloaha smartcard connector kunt u email versleuteld verzenden of versleutelde emails/bestanden ontsleutelen en lezen.

Bestanden

Met digiSeal office kunt u heel eenvoudig bestanden versleutelen en ontsleutelen.