Toegang (Authenticiteit)

Uit oogpunt van beveiliging wordt steeds vaker de toegang tot een computer afgeschermd. U kunt de computer alleen gebruiken nadat u bent geauthenticeerd. U hebt dan een certificaat (voor authenticatie, op een smartcard) nodig om de computer te kunnen gebruiken.

Als meer mensen gebruik maken van dezelfde computer, dan wilt u niet dat een mede-gebruiker uw informatie kan zien of veranderen. Een goede afscherming van de toegang tot de pc is dannoodzakelijk. Het gebruik van certificaten is een goede methode om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan. Het is een betere vorm van toegangsbeveiliging dan het gebruik van een gebruikersnaam met wachtwoord.

Binnen organisaties is de toegang tot de computers afgeschermd. Het is de keuze van de organisatie (of beter het beveiligingsbeleid) om dit met certificaten te doen. Als u tijdelijk weg bent van u pc, neemt u uw smartcard mee. Als u terug bent sluit u die weer aan en kunt u verder gaan met uw werk. Zo weet u zeker dat niemand uw gegevens heeft kunnen gebruiken.

Bij het inloggen op uw computer gebruikt u uw authenticiteitscertificaat. De inlogsoftware controleert de geldigheid van het certificaat. Als uw certificaat verlopen is krijgt u daar een melding van en kunt u niet inloggen. U hebt dan een nieuw certificaat nodig. De beheerder van de systemen zal er voor moeten zorgen dat uw nieuwe certificaat geaccepteerd wordt op uw computer.