Visie & Missie

Visie

ESG De Electronische Signatuur B.V. is een Certificate Service Provider geaccrediteerd door de Staat der Nederlanden.

ESG is van mening dat een veilige en betrouwbare wijze van (data)communicatie aan de basis ligt van succesvolle e-business implementaties. De “Gekwalificeerde Digitale Handtekening” is één van de hoekstenen van een dergelijke communicatie-infrastructuur. Bij grootschalig e-business-verkeer en dus ook grootschalig gebruik van de elektronische handtekening is het, naast veiligheid en betrouwbaarheid, ook belangrijk dat de juridische verankering goed geregeld is.

Missie

ESG bevordert authenticiteit, veiligheid, betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid bij digitale communicatie door het leveren van producten en diensten die voldoen aan de PKI-standaarden. Deze Public Key Services (PKS) worden gedistribueerd via een kanaal van door ESG gekwalificeerde partners. ESG is verantwoordelijk voor de werving en ondersteuning van deze partners, die door middel van een daartoe geschikt pakket van producten en diensten, eindklanten (bedrijven, organisaties, overheid en burgers) kunnen helpen bij het implementeren van het gebruik van de “Gekwalificeerde Digitale Handtekening”.